Инж. Росен Тодоров: 0888 455 770; Георги Анастасов: 0888 942 554 info@technoalp.com

Почистихме фасадите на “Интер експо център” – София чрез въжен достъп в кратък срок, поради голямата натовареност на сградата от изложения и други събития.