Инж. Росен Тодоров: 0888 455 770; Георги Анастасов: 0888 942 554 info@technoalp.com

Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност

На 17.07.2020 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-4239-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 10 000 лв. от които 8 500 европейско и 1...
Монтаж на въздуховод

Монтаж на въздуховод

Съвместно с наши партньори от фирма за отопление и вентилация монтирахме въздуховод за ресторант – от партерния етаж до покрива на бизнес сграда, при труден достъп за част от...
Монтаж на светеща реклама

Монтаж на светеща реклама

Извършихме монтаж на светеща реклама директно върху окачена стъклена фасада. Предизвикателство в случая бе да изнамерим решение за за начина на закрепване, защото…

Миене на стъкла и фасади от еталбонд

Миене на стъкла и фасади от еталбонд

Почистихме фасадите на “Интер експо център” – София чрез въжен достъп в кратък срок, поради голямата натовареност на сградата от изложения и други...
Страница 1 от 212