Инж. Росен Тодоров: 0888 455 770; Георги Анастасов: 0888 942 554; info@technoalp.com

Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност

Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност

На 17.07.2020 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-4239-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 10 000 лв. от които 8 500 европейско и 1 500 национално съфинансиране. Целта на проекта е да бъде осигурен оперативен капитал за фирма „Техноалп“ ООД, чрез които ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност.

Свързани публикации: