Инж. Росен Тодоров: 0888 455 770; Георги Анастасов: 0888 942 554; info@technoalp.com

Почистване на фасади, Хидроструене

Почистване на фасади, Хидроструене

Хидроструенето е сравнително нов, но за сметка на това бързо развиващ се способ в строителството и ремонтните работи. Прилага се успешно на много места: почистване на фасади от варовик, гранит, мрамор; подготовка на метални и бетонови конструкции и съоръжения за последващи СМР; преди антикорозионна защита и боядисване.

Хидроструенето се осъществява с вода под високо налягане – 200 ÷ 300 атмосфери, в комбинация със специални дюзи и приспособления. В не малко от случаите се използват химически препарати с цел отстраняване на специфични замърсявания и стари покрития. Разполагаме с хидроструйни машини и имаме богат опит в различни условия.

Галерия:

Други услуги: