Инж. Росен Тодоров: 0888 455 770; Георги Анастасов: 0888 942 554; info@technoalp.com

5 стъпки за безопасни монтажи, ремонти, почистване или поддръжка от алпинисти

5 стъпки за безопасни монтажи, ремонти, почистване или поддръжка от алпинисти
5 стъпки за безопасни ремонти

5 стъпки за безопасни монтажи, ремонти, почистване или поддръжка от алпинисти

 

5 стъпки за безопасни монтажи, почистване или поддръжка от алпинисти на голяма височина. При разглеждането на проекти, които изискват ремонти чрез въжен достъп, безопасността трябва да бъде първият приоритет за всички компании. Ние от ТехноАлп вземаме под особено внимание безопасността. Както на нашите алпинисти, които  работят на големи височини, така и на посетители на всяка сграда, върху която работим, както и на всеки друг в близост до нашите обекти. Безопасността е в основата на всичко, което правим и е включена в нашите Топ три основни принципи.

 

Обслужване. Безопасност. Удовлетвореност.

 

Проектите за ремонти, монтажи, почистване и поддръжка от алпинисти, по своята същност са винаги потенциално опасни, тъй като се извършват на големи височини. Затова компаниите за работа на височина работа като ТЕХНОАЛП е важно  да прилагат строги оценки на риска на всяка фаза на проекта. Така намалят рисковете, като идентифицират и адресират всяка потенциална опасност. Нашата проверка за безопасността започва още преди техниците ни да пристигнат в сградата. Всеки един от тях, който работи обезопасен с въже, трябва периодично да бъде обучаван, независимо от своя опит. Също така и да му бъде провеждано обучение за даване на първа помощ.

 

Това непрекъснато обучение гарантира, че всички наши алпинисти, които извършват работа чрез въжен достъп, са напълно осведомени за важността на безопасността при всяка височинна работа. Въпреки това, постоянните оценки на риска са от решаващо значение за  безопасност на всеки, намиращ се в близост до нашата работа.

 

В тази статия ще опишем стъпките за оценка на риска. Стъпките, които предприемаме преди, по време и дори след завършването на проекта, за да се гарантира най-високото ниво на безопасност по всяко време.

 

Нашите 5 стъпки за безопасни монтажи, ремонти, почистване или поддръжка на голяма височина:

 

Идентифициране на потенциални опасности

 

При извършване на ремонти, почистване или поддръжка с помощта на въже, най-очевидните потенциални опасности са инструментите или оборудването на техниците. Ако бъдат изпуснати, могат да причинят щети на сграда или дори нараняване или смърт на тези под нея. Всичкото оборудване, инструменти и машини, използвани от алпинистите са потенциална опасност, ако са повредени или са негодни за употреба.

 

Идентифициране на тези, които могат да бъдат наранени:

 

Идентифицирането на лицата, които са под риск от извършването на ремонти, почистване или поддръжка, се разпространява до всички алпинисти. А също така и до обитателите на сградата, в която се работи, плюс всеки друг в близост до нашите операции или всеки, намиращ се на улицата. За всяка опасност, спомената в стъпка 1, разглеждаме кои лица могат да бъдат засегнати, в случай на инцидент. Това е, което ни помага да определим предпазните мерки за намаляване на риска.

 

Оценяване на рисковете и решаване на методите за контрол:

 

След като потенциалните рискове са идентифицирани, следващата стъпка е да се оцени риска. Там, където е възможно, да се прецени най-добрият метод за контролирането му. Например, за проект, който изисква ремонти с помощта въжен достъп, може да се изискват тежки инструменти и машини. Ние определихме изпускането на инструменти, като основен риск за тези, намиращи се под нашите алпинисти. Затова трябва да се предприемат стъпки по осигуряването им, така че, инструментите и машините винаги са здраво закрепени.

 

Заключение и въвеждане на методите за контрол:

 

След като рисковете са идентифицирани и оценени, и методите за контрол са определени, следващата стъпка е въвеждането на избраните от нас методи за контрол на всеки идентифициран риск. Така например,  гарантираме, че инструментите са винаги здраво закрепени при работа на височина.

 

Преглед на нашата оценка на риска:

 

Последната стъпка в оценката на риска за ремонти, монтажи, почистване и поддръжка с помощта на въже е да се прегледа подробно оценката на риска. Това е така, за да се гарантира, че сме уточнили всеки риск, проблемите и решенията свързани с него и не сме допуснали пропуски. Като компания, която извършва височинна работа, винаги поставяща безопасността на първо място, ние гарантираме, че извършваме подробна оценка на риска. Правим това, не само преди началото на работата, но и на всеки един от етапите на проекта – от началото до завършването му.

 

Винаги поставяме безопасността на първо място, затова можете да изберете ТЕХНОАЛП за вашия следващ проект. Проект, който  изисква да бъде извършен от специалисти по височинна работа. Ние разполагаме с експерти за работа на голяма височина и труден достъп. Затова, ако имате предстоящ проект за монтаж, ремонт, почистване или поддръжка на височина, се свържете с екипа, който винаги поставя безопасността на първо място.

 

 

 

 

 

 

Свързани публикации: