Инж. Росен Тодоров: 0888 455 770; Георги Анастасов: 0888 942 554; info@technoalp.com

Пясъкоструене и корозионна защита на метални и стоманобетонни конструкции

Пясъкоструене и корозионна защита на метални и стоманобетонни конструкции
Пясъкоструене и корозионна защита на метални и стоманобетонни конструкции

Пясъкоструене и корозионна защита. Корозионната защита е задължителен елемент при строителството на повечето промишлени и инфраструктурни обекти. Такива обекти са производствени халета, мостове, язовирни стени, кранове, жерета и т. н. Както стоманените така и стоманобетонните конструкции се повлияват неблагоприятно от атмосферните условия и други специфични явления.  Например соленост в крайморски райони или опасни изпарения в специфични производства.

Практиката показва, че добрата корозионна защита спестява огромни разходи за последваща поддръжка. Но когато тя не е направеа или когато след продължителна експлоатация се е стигнало до корозия на конструкциите, идва ред на тяхното саниране.

Най-добрият начин за подготовка на повърхностите преди полагане на новите антикорозионни покрития е сухо или мокро пясъкоструене (хидробластиране). По този способ ефективно се отстраняват стари бои, ръжда и замърсявания.

Алпинистите на Техноалп ООД имат дълъг и разнообразен опит при изпълнение на пясъкостуене и корозионна защита на метални и стоманобетонни конструкции. Пясъкоструене и корозионна защита.

Галерия:

Други услуги: